Velg mellom våre fond

Spar i {{ctrl.funds[0].Name.replace("Heimdal ", "")}}

Din ordre

Vennligst oppgi et gyldig telefonnnummer
Vennligst oppgi et gyldig personnummer

Vennligst oppgi en gyldig e-postadresse
Vennligst oppgi navn
Vennligst oppgi adresse
Vennligst oppgi et gyldig postnummer
Vennligst oppgi et poststed
Vennligst oppgi land
Vennligst oppgi et gyldig kontonummer
Vennligst oppgi bank
Vennligst oppgi en gyldig VPS konto
Trenger ikke fylles ut, vi oppretter kostnadsfritt VPS kto for deg.
Fond Beskrivelse Sum
{{ item.fund.Name }} andeler á {{ item.fund.PricePerUnit }} kr.
kr. {{ctrl.getRepeatText(item)}}

Minimumsbeløp er {{ctrl.getMinimumValue(item)}} kr.
{{(item.units != NAN ? (item.units * item.fund.PricePerUnit) : 0) | thousand }} {{(item.grossSum || 0) | thousand }}
Totalt {{ctrl.getShoppingCartTotal() | thousand}}

Jeg bekrefter herved at jeg er Norsk statsborger og at jeg/selskapet/selskapets eiere er skattepliktig til Norge. Ved å signere denne blanketten bekrefter vi at vi ikke er en Amerikansk juridisk person, eller sammenslutning, og at den juridiske personen eller sammenslutningen ikke har noen eiere med eierandel over 25% som verken er amerikansk statsborger bosatt i eller skattepliktig til USA.