Velg mellom våre fond

Spar i {{ctrl.funds[0].Name.replace("Heimdal ", "")}}

Din ordre


Vennligst oppgi fødselsnummer Oppgitt person er under 18 år. Vennligst fyll ut egen tegningsblankett for mindreårig/umyndig
Grunnet BankID-signering kreves fødselsnummer også for bedrifter.
Vennligst oppgi et gyldig kontonummer

Kun signaturhavende kan tegne for bedrift. Dette kontrolleres mot firmaattest.
Vennligst oppgi en gyldig VPS konto
Trenger ikke fylles ut, vi oppretter kostnadsfritt VPS kto for deg.
Sparer du på flere VPS konti hos oss, vennligst spesifiser hvilken som skal brukes.
Vennligst oppgi navn
Vennligst oppgi en gyldig e-postadresse
Vennligst oppgi et gyldig telefonnummer
Vennligst oppgi adresse
Vennligst oppgi et gyldig postnummer
Vennligst oppgi et poststed
Vennligst oppgi land
Vennligst oppgi land
Fond Beskrivelse Sum
{{ item.fund.Name }} andeler á {{ item.fund.PricePerUnit }} kr.
kr. {{ctrl.getRepeatText(item)}}

Minimumsbeløp er {{ctrl.getMinimumValue(item)}} kr.
{{(item.units != NAN ? (item.units * item.fund.PricePerUnit) : 0) | thousand }} {{(item.grossSum || 0) | thousand }}
Totalt {{ctrl.getShoppingCartTotal() | thousand}}

Reelle rettighetshavere

Person 1

Vennligst oppgi navn
Vennligst oppgi et gyldig telefonnummer
Vennligst oppgi et gyldig personnummer
Vennligst oppgi eierandel
Vennligst oppgi stemmerett
Vennligst oppgi land

Person 2

Vennligst oppgi navn
Vennligst oppgi et gyldig telefonnummer
Vennligst oppgi et gyldig personnummer
Vennligst oppgi eierandel
Vennligst oppgi stemmerett
Vennligst oppgi land

Person 3

Vennligst oppgi navn
Vennligst oppgi et gyldig telefonnummer
Vennligst oppgi et gyldig personnummer
Vennligst oppgi eierandel
Vennligst oppgi stemmerett
Vennligst oppgi land

Person 4

Vennligst oppgi navn
Vennligst oppgi et gyldig telefonnummer
Vennligst oppgi et gyldig personnummer
Vennligst oppgi eierandel
Vennligst oppgi stemmerett
Vennligst oppgi land

Formål med tegningen

Vennligst kryss av ett eller flere valg
Vennligst spesifiser formål med tegningen

Pengenes opprinnelige opphav

Vennligst kryss av ett eller flere valg
Vennligst spesifiser pengenes opprinnelige opphav

Politisk eksponert person (PEP)

 • Har du eller har du hatt høytstående offentlig stilling eller verv i Norge eller utlandet, eller er du nært familiemedlem av en slik person?
 • For bedrifter: Er ledende ansatte, styremedlemmer eller eiere og regne som PEP?

Vennligst velg et av alternativene
Vennligst spesifiser

Overførsel

Vennligst velg hvordan overførselen skal gjennomføres

Statsborgerskap

Vennligst bekreft at du verken er amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA

Vennligst bekreft at du har gjort deg kjent med innholdet beskrevet over

Følgende spørsmål/tekstfelt er ikke korrekt utfylt:
 • Fødselsnummer
 • Kontonummer
 • VPS konto
 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Postnummer
 • Poststed
 • Skattepliktig til land
 • Statsborgerskap
 • Reelle rettighetshavere
 • Formål med tegningen
 • Pengenes opprinnelige opphav
 • Politisk eksponert person (PEP)
 • Overførsel
 • Bekreftelse av statsborgerskap
 • Bekreftelse av vilkår
Vennligst vent. Vi klargjør dine dokumenter.