Velg mellom våre fond

Spar i {{ctrl.funds[0].Name.replace("Heimdal ", "")}}

Din ordre

Vennligst oppgi et gyldig telefonnummer
Personnummer mangler (må også fylles ut ved bedriftstegning) Oppgitt person er under 18 år. Vennligst fyll ut egen tegningsblankett for mindreårig/umyndig
Vennligst oppgi en gyldig e-postadresse
Vennligst oppgi navn
Vennligst oppgi adresse
Vennligst oppgi et gyldig postnummer
Vennligst oppgi et poststed
Vennligst oppgi land
Vennligst oppgi land
Vennligst oppgi et gyldig kontonummer

Kun signaturhavende kan tegne for bedrift. Dette kontrolleres mot firmaattest.
Vennligst oppgi en gyldig VPS konto
Trenger ikke fylles ut, vi oppretter kostnadsfritt VPS kto for deg.
Fond Beskrivelse Sum
{{ item.fund.Name }} andeler á {{ item.fund.PricePerUnit }} kr.
kr. {{ctrl.getRepeatText(item)}}

Minimumsbeløp er {{ctrl.getMinimumValue(item)}} kr.
{{(item.units != NAN ? (item.units * item.fund.PricePerUnit) : 0) | thousand }} {{(item.grossSum || 0) | thousand }}
Totalt {{ctrl.getShoppingCartTotal() | thousand}}

Reelle rettighetshavere

Person 1

Vennligst oppgi navn
Vennligst oppgi et gyldig telefonnummer
Vennligst oppgi et gyldig personnummer
Vennligst oppgi eierandel
Vennligst oppgi stemmerett
Vennligst oppgi land

Person 2

Vennligst oppgi navn
Vennligst oppgi et gyldig telefonnummer
Vennligst oppgi et gyldig personnummer
Vennligst oppgi eierandel
Vennligst oppgi stemmerett
Vennligst oppgi land

Person 3

Vennligst oppgi navn
Vennligst oppgi et gyldig telefonnummer
Vennligst oppgi et gyldig personnummer
Vennligst oppgi eierandel
Vennligst oppgi stemmerett
Vennligst oppgi land

Person 4

Vennligst oppgi navn
Vennligst oppgi et gyldig telefonnummer
Vennligst oppgi et gyldig personnummer
Vennligst oppgi eierandel
Vennligst oppgi stemmerett
Vennligst oppgi land

Formål med tegningen

Vennligst kryss av ett eller flere valg
Vennligst spesifiser formål med tegningen

Pengenes opprinnelige opphav

Vennligst kryss av ett eller flere valg
Vennligst spesifiser pengenes opprinnelige opphav

Politisk eksponert person (PEP)

  • Har du eller har du hatt høytstående offentlig stilling eller verv i Norge eller utlandet, eller er du nært familiemedlem av en slik person?
  • For bedrifter: Er ledende ansatte, styremedlemmer eller eiere og regne som PEP?

Vennligst velg et av alternativene
Vennligst spesifiser

Overførsel

Vennligst velg hvordan overførselen skal gjennomføres

Vennligst bekreft at du verken er amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA
Vennligst bekreft at du har gjort deg kjent med innholdet beskrevet over
Minst ett felt er ikke fullstendig utfyllt.
Noe du lurer på? Ring oss gjerne på 51 11 55 80.